Oświetlenie stacji paliw – zwiększ poziom bezpieczeństwa

Stanowiska tankowa­nia to miejsca, w których, ze względu na sty­czność klien­tów z substancjami łat­wopal­nymi, zgodność parametrów oświetlenia z obow­iązu­ją­cymi nor­mami jest niezwykle ważna dla bez­pieczeństwa. Dostępne na pol­skim rynku oprawy nadzwyczaj rzadko pozwalają na przeprowadze­nie prac ser­wisowych na miejscu, bez pro­fesjon­al­nych narzędzi, co znacząco wydłuża czas naprawy w przy­padku awarii. Z kolei długi czas użytkowa­nia oświ­etle­nia w ciągu doby skutkuje wysoką awaryjnoś­cią oraz nieopła­cal­noś­cią trady­cyjnych rozwiązań, dlatego też najlepiej jest wybrać oświetlenie stacji paliw oparte na technologii LED. Nasza propozy­cja to ener­gooszczędne oprawy LED z serii Ren­o­vis ORION.

Oprawy Renovis ORION zbudowane są w oparciu o technologię modułową, dzięki czemu wszelkie prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane bezpośrednio na stacji paliw, a wymiany modułu można dokonać w zaledwie kilka minut, z użyciem zwykłego śrubokrętu. Ponadto, możliwość doboru modułów pod kątem odpowiedniej mocy oraz dystrybucji światła, zapewnia znakomite oświetlenie stanowisk każdej stacji benzynowej, w każdych warunkach. Wysokiej klasy podzespoły i wykonanie (diody LUMILEDS, zasilanie INVENTRONICS) pozwalają udzielić nam 5 lat pełnej gwarancji na całą oprawę.