Oświetlenie w koksowni

Etap I — Częściowa modernizacja oświetlenia w hali maszyn wirnikowych, Koksownia w południowej Polsce

W toku bieżącej modernizacji zastąpiono już dwa rzędy starych, nieskutecznych i potencjalnie groźnych opraw rtęciowych, nowoczesnymi zamiennikami wykonanymi w technologii LED. Jest to idealny etap na porównanie efektywności tych źródeł. Już na pierwszy rzut oka widać znaczną różnicę w jakości emitowanego światła.

Hala maszyn wirnikowych, zamiennie nazywana halą ssaw, to jeden z kluczowych obiektów w każdej koksowni. Ssawy są niezbędne do transportowania gazów koksowniczych, będących produktem ubocznym koksowania węgla. Zasilane są przez szybkoobrotowe maszyny wirnikowe, które zajmują główną część hali.

We wszystkich obiektach, w których znajdują się maszyny wyposażone w części ruchome, bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. W związku z tym, tego typu pomieszczenia muszą spełniać szereg wymogów, w tym także związanych z oświetleniem.

Niezależnie od obowiązujących norm, dobre oświetlenie ma znaczący wpływ na komfort widzenia. Wysokiej jakości światło nie męczy wzroku, co pozwala zachować koncentrację nawet po wielu godzinach pracy. Wysoki współczynnik oddawania barw pozwala z łatwością identyfikować szczegóły otoczenia, a odpowiednio dobrana temperatura barwowa wpływa korzystnie na samopoczucie. Oświetlenie powinno być także właściwie dobrane pod względem mocy, oraz odpowiednio rozmieszczone, tak by każdy kąt był należycie rozjaśniony i żaden szczegół nie uszedł naszej uwadze.

Modernizacja zakłada wymianę tradycyjnych lamp rtęciowych LRF 250W na nowoczesne oprawy Renovis LYNX D  o mocy 80W. Normy przewidują 300 luksów średniego natężenia światła dla pomieszczeń tego typu. Stare oświetlenie zapewniało tylko 30 lx średniego natężenia, a zatem zaledwie 10% wartości sugerowanej w normie. Pierwsze pomiary, wykonane po wymianie części opraw, dały wyniki na poziomie 330 lx. Należy się spodziewać, że po wymianie pozostałych źródeł, wraz ze wzrostem równomierności oświetlenia, jego natężenie wzrośnie jeszcze bardziej.