Wieża świetlna

Wieże świetlne to powszechnie występujący typ punktów oświetleniowych, szczególnie często spotykany w dużych zakładach z rozległymi obszarami zewnętrznymi. Zadaniem wież świetlych jest dostateczne oświetlenie dużych obszarów z możliwie najmniejszej ilości punktów. W tym celu trzeba posłużyć się oprawami o odpowiednich parametrach.

Przedstawiona wieża świetlna sięga na wysokość 30 metrów. Do realizacji powierzonego nam zadania skorzystaliśmy z modułowych opraw Renovis LIBRA CRAFT. Czteromodułowa konfiguracja z diodami o zalewowej charakterystyce rozsyłu światła, spełnia swoje zadanie znakomicie. Nie bez znaczenia było także odpowiednie rozstawienie i nakierowanie naświetlaczy. Optymalny układ osiągneliśmy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz skrupulatnej pracy naszych ekspertów z działu projektowania.

Mieliśmy także na uwadze wymogi stawiane przez klienta co do odpowiedniego natężenia oświetlenia, temperatury barwowej, czy też konkretnych obszarów i dróg komunikacyjnych, na których należyte doświetlenie kładziono szczególny nacisk. W efekcie udało się uzyskać zadowalające wyniki przy znacznej oszczędności energetycznej. Całkowita moc oświetlenia zainstalowanego na słupie została obniżona do poziomu 1,6 kW, podczas gdy przed modernizacją wynosiła 14 kW!

Tak drastyczna różnica poboru mocy, sięgająca blisko 90%, znakomite oświetlenie zadanego obszaru, oraz zadowolenie naszego klienta, pozwalają nam z pełną dumą stwierdzić, że modernizacja odniosła zamierzony sukces.

Wobec tak spektakularnych sukcesów, potwierdzających skuteczność systemów oświetlenia Renovis oraz słuszność rozwoju technologii LED, nie sposób rozpatrywać inwestycji w nowoczesne oświetlenie w kwestii ewentualności. Dzisiaj dalsze korzystanie z XX-​wiecznych technologii oświetleniowych coraz dobitniej staje się po prostu błędną decyzją biznesową.