Żarówka już nie może udawać lampy specjalnej

Żarówka już nie może udawać lampy specjalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2442009 z 18 marca 2009 roku, od 1 września 2009 roku sklepyUE nie mogą zamawiać tradycyjnych żarówek 100-​watowych. Od 1 września 2010 roku wycofano z unijnego rynku konwencjonalne żarówki o mocy od 75 wat, od 1 września 2011 roku – od 60 wat, a rok później – żarówki o mocy od 25 wat. Od 1 września 2012 roku wszystkie tradycyjne żarówki zniknęły z półek sklepowych, a ich produkcja została wstrzymana w całej Unii Europejskiej.

Intencją ustawodawcy przy uchwalaniu tych regulacji było zwiększenie energooszczędności produktów stosowanych do oświetlenia. Zapisy te dotyczyły jednak wyłącznie źródeł światła przeznaczonych do użytku domowego — ze względu na nieprecyzyjność sformułowań zawartych w rozporządzeniach Komisji pozostała możliwość wprowadzania do obrotu zwykłych żarówek wolframowych jako „lamp specjalnych”. Według przepisów miałby być oznaczone jako nienadające się do użytku domowego, co jednak nie mogło gwarantować, że zaprzestaną być w takim charakterze wykorzystywane.

W lutym br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Komisji (WE20151428 z dnia 25 sierpnia 2015r., mające wyeliminować powyższe praktyki. Dzięki ujednoliceniu definicji „lamp specjalnych”, producent/​importer ma obowiązek udowodnienia, że lampa wprowadzana do obrotu jest lampą specjalną w oparciu o jej parametry techniczne, zatem sam zapis, że lampa nie jest przeznaczona do użytku domowego przestał wystarczać. Można zatem uznać, że w 2016 roku era żarówek wolframowych w europie dobiegła końca.

Źródło:
http://​light​ing​.pl/​W​y​d​a​r​z​e​n​i​a​-​b​r​a​n​z​o​w​e​/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​/​Z​a​r​o​w​k​a​-​j​u​z​-​n​i​e​-​m​o​z​e​-​u​d​a​w​a​c​-​l​a​m​p​y​-​s​p​e​c​j​a​l​n​e​j